28/03/2024

Έφυγε ο ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΑΣ.
Μιχάλη δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Καλό σου ταξίδι στο φως!