Αποσπάσματα από το ποντιακό γλέντι στην Κεντρική Πλατεία Σουρμένων στις 5 Μαίου 2019. Τελευταία ημέρα των πενθήμερων εκδηλώσεων για το Παμποντιακόν Πανοΰρ 2019 τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα.