Ένωση Ποντίων Σουρμένων

Σούρμενα, Ελληνικό – Αττικής

Πλατεία Σουρμένων
16777, Σούρμενα – Ελληνικό

Τηλ.: 210 9644767 – 210 9618867
Fax: 210 9618867