Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων ακολουθώντας τις οδηγίες του υπουργείου υγείας σχετικά με το νέο κορονοϊό προχωρά από τις 9/3/2020 στην αναστολή λειτουργίας του τμήματος εκμάθησης ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού καθώς και όλων των τμημάτων ποντιακών χορών μέχρι νεωτέρας.

Επίσης ματαιώνονται όλες οι προγραμματισμένες επισκέψεις στο ιστορικό και λαογραφικό ποντιακό μουσείο Σουρμένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ο πρόεδρος
Γιώργος Στυλ. Σαραφίδης